Pravo na pristup informacijama - Dječji Vrtić Bambi Vrbovsko | službene web stranice

Idi na sadržaj

Dječji vrtić "Bambi" Vrbovsko

Godišnja izvješća 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.
Opći podaci u tijelu javne vlasti.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.
Opći podaci u tijelu javne vlasti.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.
Opći podaci u tijelu javne vlasti.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

Opći podaci u tijelu javne vlasti.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.


Opći podaci u tijelu javne vlasti.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje.


Odluka o imenovanju
Zahtjev za pristup informacijama.


Obrasci
Pravilnik o pravu na pristup informacijama.


Katalog informacija
Pravo na pristup informacijama.


Odluka Hrvatskog Sabora
Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko

Kralja Tomislava 20,
51326 Vrbovsko
oib 78490805964
mb 1468022
tel +385 (51) 875 014
Povratak na sadržaj