Djelatnici vrtića Bambi - Dječji Vrtić Bambi Vrbovsko | službene web stranice

Idi na sadržaj

Dječji vrtić "Bambi" Vrbovsko

Ravnateljica i odgojiteljica Dječjeg vrtića "Bambi" Vrbovsko
Jasminka Mrvoš
Odgojiteljica Dječjeg vrtića "Bambi" PO Moravice
Jasenka Kratofil
Teta kuharica Dječjeg vrtića "Bambi" Vrbovsko
Monika Majetić
Odgojiteljica Dječjeg vrtića "Bambi" Vrbovsko
Nives Valenčić
Odgojiteljica Dječjeg vrtića "Bambi" Vrbovsko
Petra Peršić
Teta spremačica Dječjeg vrtića "Bambi" Vrbovsko
Goranka Dragović
Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko

Kralja Tomislava 20,
51326 Vrbovsko
oib 78490805964
mb 1468022
tel +385 (51) 875 014
Povratak na sadržaj