Cloud arhiva dokumentacija - Dječji Vrtić Bambi Vrbovsko | službene web stranice

Idi na sadržaj
Natječaj za odgojitelja 2019, Vrtić Bambi Vrbovsko
Natječaj za spremačicu 2019, Vrtić Bambi Vrbovsko
Kućni red.


Vrtića Bambi Vrbovsko.
Odluke


Dokumentacija 2018.

Plan klasifikacijskih oznaka.

2018 godina.
Godišnji plan i program.


2017 godina.
Kurikulum.


2017 godina.
Plan klasifikacijskih oznaka 2017.

Godišnji izvještaj o radu.

2016/2017 godina.
Godišnji plan i program rada za 2016/2017 godinu

Godišnje izvješće o radu za 2015/2016 godinu

Godišnji plan i program rada za pedagošku 2015/2016. godinu

Godišnji plan i program rada za pedagošku 2014/2015. godinu


Odluka o upisu.


2014/2015 godina.
Godišnji plan i program rada za pedagošku 2013/2014. godinu


Plan nabave.


2014 godina.
Plan klasifikacijskih oznaka.

2015 godina.
Godišnje izvješće o radu za 2014/2015. godinu

Plan nabave.


2013 godina.
Plan klasifikacijskih oznaka.


2014 godina.
Godišnje izvješće o radu za 2012/2013. godinu


Kurikulum dječjeg vrtića "Bambi" Vrbovsko


Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko

Kralja Tomislava 20,
51326 Vrbovsko
oib 78490805964
mb 1468022
tel +385 (51) 875 014
Povratak na sadržaj